Hileko artxiboak: azaroa 2012

Garapen txartelak, Hardware askea eta Intentzioa

Mikro-kontrolagailua daukaten garapen edo ebaluazio txartelak development edo evaluation board ingelesez) merkatu txertatuan aspalditik erabiltzen diren aparailuak dira.

Freescale-n “KwikStik”, nire esku artean erori den azken garapen txartela (35€)

Freescale-n “KwikStik”, nire esku artean erori den azken garapen txartela (35€)

Garapen txartelak mikro-prozesagailu konkretu bat programatzen ikasteko erabili ohi izan dira, horretarako oso oinarrizko hardware bat eskaintzen dutelarik. Edo periferiko askoko mikro-kontrolagailuen potentziala erakusteko eginak daude eta normala izaten da ondoren diseinatuko diren txartelen inspirazio (kopia) iturri bihurtzea. Horretaz gain, software basiko bat (konpilatzailearen bertsio limitatu bat) eskaintzen dute hardware txartelarekin batera, baita eskematiko, osagarri eta bestelako informazio gehiagarria ere (adib., layout-a, dokumentazioa), eta prozesagailuaren fabrikatzaileak berak banatzen ditu.

Beharbada horregatik, kontzeptu ezaguna zaigulako, hardware askearen (open hardware) mugimenduak ez du merkatu txertatu profesionalean oihartzun berezirik eduki. Izan ere, hardware askeko txartel baten (adib., Arduino) eta garapen txartel baten arteko berdintasunak nabarmenak dira, besteak beste, oinarrizko hardware eta softwarea eskaintzen dituzte, berau osatzeko xehetasunak eta de facto posible da beraiek kopiatzea garapen berri bat egiteko. Non da hortaz hardware askearen berrikuntza? Prozesagailu zaharkituak erabiltzen dituzte gainera!

Ñabardura txikia da, baina guztiz iraultzailea: intentzioa. Hardware askeak intentzio sozial argia dauka, eta ez bakarrik hobby komunitatera zuzendu daitekeelako (1976an honezkero KIM-1 txartela eskuragarri zegoen filosofia horrekin, eta goiko argazkiko “KwikStik”-ak ere merkatu hortara zuzenduta dagoela dirudi hein batean). Garapen txartelen intentzioa fabrikatzilearen txipa erabilaraztea da sektore industrialean. Hardware askearena norbanakoa garapen txertatuak egiteko ahalduntzea. Ondoren, bigarren maila batean jarriko nituzkeen ezberdintasunak daude, hardware askea end edo amaierako

produktu izateko diseinatua dagoela (adib., gogorragoa), berrerabiltzailea lizentzia askeekin babestua dagoela, edo txartelka bere hortan kopiatu eta berkomertzializatu daitezkeela.

Edonola, softwarearen kasuan ez bezala, hardwareak produkzio bolumen
handien beharra du txip konkretu bat eraikitzeko beharrezkoa den teknologia oso garestia delako (diseinu konkretu bat silizioan “errebelatzeko” maskara batek Bilioi bat dolar balio ditu). Hortaz, hardware askeko txartelek existitzen diren txipekin jokatzeko aukera ematen dute soilik. Apur bat ezberdina da FPGA teknologiaren kasua, hauetan posible da hardwarea deskribatzea, eta txip hauen etorkizuneko negozio eredua horrelako IP core-en inguruan dagoela dirudi. Martxan dago, adibidez, Opencores webgunea edonolako hardware dispositiboren deskripzio sintetizagarriak askeak eskaintzen dituena. Baina FPGAtan ere txipak programatzeko kodea (bitstreama) ez da irekia.

Hortaz, hardware askearen mugimendua ilusioz eta eszeptiko dakusat. Ilusioz, sektore ezberdinetako jendeak (irakaskuntza, artea) sistema txertatuetara gerturatu dituelako, eta “kobazulotan” gordetako “friki” elektroniko asko hauekin kontaktuan jarri dituelako, teknologiaren gizarteratzea hitz batean. Eszeptiko, hortik aurrera berrikuntza teknologiko edo kontzeptual gutxi antzematen direlako, ez delako guztiz askea multinazional handien dependentzia argia dutelako txip produkzio kostu handiak direla eta.

Hala eta guztiz ere, gaur egungo hardwarearen askatasun maila honetan bada ere, gizartearen eraldaketa prozesuan giltzarri izan daitezke, norbanakoak “dena eginda erosteko/lortzeko” pentsamendutik ateratzeko eta pertsonak proiektutan inplikatzeko.